Qian Haojia

Qian Haojia

engineer

Address
shanghai, China, People's Republic of
Linked In
Twitter